banner

Tandläkare i Vasa med patienten i fokus

chevron

Behandling av personuppgifter

 

Dina personuppgifter registreras i ett register som upprätthålls av Adente Tandläkarna.

Genom att du sökt vård hos Adente Tandläkarna som patient godkänner du att dina uppgifter registreras hos oss. Personuppgifterna är konfidentiella och får överlämnas enbart enligt lag eller med ditt samtycke. Dina uppgifter används enbart i anslutning till din vård.

Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Vi är skyldiga att föra patientjournal för varje patient. Den innehåller personuppgifter, bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som gjort anteckning i journalen.

Som patient har du möjlighet att boka tid via mail eller telefon och att få en regelbunden kallelse enligt överenskommelse. För att kunna erbjuda dig denna tjänst behöver vi ditt namn, adress, mailadress och tel.nummer. Dina personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi har i egenskap av vårdgivare.

Med en skriftlig begäran kan du ta del av dina registeruppgifter. Du har också rätt att fordra att en felaktig uppgift i registret rättas.

 

Adente Tandläkarna